امروز : یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ - 11 جماد ثاني 1442

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۹۰ میلیون تومان باشد ، از شمول دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۹ تعیین مالیات مقطوع خارج می باشند و مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند . ⭕️مودیانی با مالیات مقطوع ۰ تا ۲.۵ […]

۱۴ مرداد ۱۳۹۹